Přehled udělených akreditací

Ministerstvo vnitra uděluje akreditace vysílajícím organizacím v oblasti dobrovolnické služby. Akreditace se udělují na základě zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon od dobrovolnické službě), a mají čtyřletou platnost. Takto akreditované organizace mohou žádat o státní dotaci na činnosti vymezené zákonem o dobrovolnické službě.

V případě, že máte zájem požádat o udělení akreditace v oblasti dobrovolnické služby, prostudujte si Pravidla pro udělování akreditací vysílajícím organizacím a Komentář k vyplnění žádosti o udělení akreditace, vyplňte Žádost o udělení akreditace. Můžete využít konzultace a zaslat vyplněnou žádost k připomínkám na emailovou adresu [email protected].

ŽIVOT 90, z. ú.

15. září 2021 – 15. září 2025
Zobrazit detail

Šance pro Tebe, z.s.

19. září 2021 – 19. září 2025
Zobrazit detail

Šance pro Tebe, z.s.

17. září 2021 – 17. září 2025
Zobrazit detail

Českomoravská provincie Hospitálaského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdní bratři

1. března 2021 – 1. března 2025
Zobrazit detail

Vězeňská duchovenská péče, zapsaný spolek

28. prosince 2021 – 28. prosince 2025
Zobrazit detail

Unie pečujících, z.s.

22. prosince 2022 – 22. prosince 2026
Zobrazit detail

TyfloCentrum Jihlava, o.p.s.

6. ledna 2023 – 6. ledna 2027
Zobrazit detail

Temperi, o.p.s.

1. ledna 2023 – 1. ledna 2027
Zobrazit detail

Statek Vlčkovice, o.p.s.

29. října 2021 – 29. října 2025
Zobrazit detail

Sociální agentura, o.p.s.

30. září 2021 – 30. září 2025
Zobrazit detail

Slezská diakonie

16. září 2021 – 16. září 2025
Zobrazit detail

Sdružení D, z.ú.

12. května 2022 – 12. května 2026
Zobrazit detail
1 2 3 12