publicita

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra aktualizoval Zásady poskytování dotací na rozvoj dobrovolnické služby na rok 2021, kdy byla zohledněna pandemická situace COVIDU 19. 

Zároveň byly aktualizovány časté otázky a odpovědi k dotačnímu programu rozvoj dobrovolnické služby 2021.


Oba aktualizované dokumenty naleznete na stánkách Ministerstva vnitra - anebo přímo zde na odkazu:

https://www.mvcr.cz/clanek/dotace-na-akreditovane-projekty-642310.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d