publicita

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra vyhlásil výzvu na dotační program rozvoj dobrovolnické služby na rok 2022.

Veškeré potřebné informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra - anebo přímý odkaz zde:

Dotace na akreditované projekty - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz) 


Žádosti přijímá odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra, v souladu se Zásadami vlády o poskytování státních účelových dotací NNO,  do 30. září 2021 (rozhoduje datum podání).  

Žadatel může být pouze organizace s uděleným akreditovaným projektem anebo programem podle zákona o dobrovolnické službě, a tento projekt/program musí být akreditován na celý rok 2022.