Online Den otevřených dveří JMK

Město akce:
Bez města
Typ akce:
Komunitní akce
Akce probíhá:
11. březen 2021 09:30–20:30

Regionální dobrovolnické centrum Jihomoravského kraje pořádá první online Den otevřených dveří a to 11.3. od 8:30. Situace nám bohužel neumožňuje setkat se fyzicky a tak jsme se rozhodli Den otevřených dveří uspořádat v online podobě. V první části bude setkání koordinátorů dobrovolníků a na druhou část jsme pozvali zástupce samospráv měst, obcí a brněnských městských částí. Rádi bychom vytvořili prostor pro sdílení zkušeností a praxe s dobrovolnickou prací. Posledním bodem programu bude představení dotačního titulu Erasmus+ a Sbor evropské solidarity (nové projektové období 2021 - 2027).