Mezinárodní dobrovolnictví

Mezinárodní dobrovolnictví

České dobrovolnictví je součástí mezinárodního dobrovolnictví, které má spoustu podob. Pro české prostředí jsou primárně důležité projekty a programy, které podporuje Evropská komise, a to především díky Evropském sboru solidarity, kdy jednou ze stěžejních aktivit je dobrovolnictví, jež navazuje na Evropskou dobrovolnou službu. Pro nové programovací období jsou spuštěny webové stránky www.evropskydobrovolnik.cz.

Dobrovolnictvím se zabývá United Nations Volunteers (UNV), agencie OSN se sídlem v Bonnu, která spravuje hlavní databázi dobrovolníků. V České republice spolupráci s UNV koordinuje Ministerstvo zahraničních věcí (MZV), konkrétně Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. Tento odbor je kontaktním místem pro program UN Youth Volunteers a společně s centrálou UNV se zabývá mimo jiné náborem českých dobrovolníků.

Zájemci o dobrovolnictví se mohou registrovat přímo do databáze UNV a také sledovat web MZV, kde jsou jednou ročně vyhlašovány výzvy k podávání přihlášek na místa vyhrazená pro české dobrovolníky. Podrobnější informace jsou k dispozici na webové stránce MZV: https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/mnohostranna_zrs_cr/osn/unv/

Možnosti dobrovolnictví

UN Youth Volunteers  – program organizačně zajišťuje UNV ve spolupráci s MZV, jež vypisuje zpravidla jednou ročně výběrová řízení na jednoleté dobrovolnické pozice, a to primárně v rozvojových zemích. Zájemce musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání, věk do 29 let, dobrou znalost angličtiny a odborné znalosti odpovídající vypsané pozici. V rámci smlouvy jsou stážistům hrazeny náklady na cestu do místa výkonu stáže, pobyt a také předvýjezdové školení v centrále UNV v Bonnu.

UN Volunteer Specialists - podrobné informace o programu jsou k dispozici na webových stránkách www.unv.org, které spravuje ústředí UNV. Zájemce musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání, věk minimálně 27 let, dobrou znalost angličtiny, odborné znalosti odpovídající vypsané pozici a praxi min. 3 roky.

Online dobrovolnictví – koordinátorem programu je Online Volunteering Service při UNV. Výhodou této formy dobrovolnictví je, že dobrovolník pracuje na projektu z domova a časový rozvrh práce si přizpůsobí svým možnostem. Podrobné informace lze nalézt na www.onlinevolunteering.org.

Některé nestátní neziskové organizace hrají i velkou úlohu v mezinárodním dobrovolnictví skrze své partnery a mají akreditované projekty a programy na vysílání dobrovolníků do zahraničí podle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě. Zákon dává větší jistotu vyslaným dobrovolníkům, kteří musí být vždy pojištěni k výkonu dobrovolnické služby v zahraničí a musí být s nimi sepsána písemná smlouva, ve které se stanoví konkrétní podmínky výkonu dobrovolnické služby, především náklady na cestu, ubytování a stravu a další.

V České republice je v současné době udělena akreditace na základě uvedeného zákona 6 organizacím: Duha – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi, Inner peace, z.s., Člověk v tísni, o.p.s, Salesiánská asociace Dona Boska, z.s., Tamjdem, z.s, INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, z.s., více zde: Seznam akreditovaných projektů - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Na politické úrovni je dobrovolnictví podporováno OSN i Evropskou unii. V roce 2001 byl vyhlášen OSN Mezinárodní rok dobrovolnictví, jehož výsledkem v českém prostředí je především vznik zákona
č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě.

V roce 2011 byl vyhlášen Evropský rok dobrovolných aktivit a aktivního občanství (Evropský rok dobrovolnictví), který zvýšil povědomí o dobrovolnictví v České republice a jehož výsledkem je extrémní nárůst nestátních neziskových organizací, které se aktivně věnují této problematice. Realizace tohoto evropského roku byla v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, na jejichž stránkách lze najít i část výstupů. Gestorem byl odbor mládeže, dnes odbor základního vzdělávání a mládeže.