Dobrovolnictví ve veřejné správě

Projekt Dobrovolnictví ve veřejné správě

Název projektu: Dobrovolnictví ve veřejné správě

Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0005458

Doba realizace projektu: 1. 12. 2016 – 31. 5. 2019

Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV, realizovala od prosince 2016 do května 2019 projekt Dobrovolnictví ve veřejné správě, který se zaměřil na metodickou přípravu a pilotní ověření systému dobrovolnických programů v rámci veřejné správy. Cílem projektu bylo vyhodnotit potenciál rozvoje dobrovolnických programů. Instituce veřejné správy se staly zprostředkujícími organizacemi, které svým zaměstnancům v rámci projektu nabízeli a po skončení projektu bude i nadále nabízet možnosti zapojení se do dobrovolnických aktivit. Protože organizace veřejné správy jsou hybatelé i tvůrci politik určují směr a podobu využívání podobných konceptů, je pilotní testování takových programů právě u nich více než žádoucí. ČR totiž patří k zemím s nejnižší mírou zapojení do dobrovolnických aktivit v Evropě. V současné době se dobrovolnictví v ČR postupně stává praxí v soukromých firmách, které jej využívají ke zlepšení efektivity, interní organizační kultury a rozvoji kompetencí zaměstnanců. Veřejná správa jako největší český zaměstnavatel jej však bohužel podporuje spíše ojediněle. Důvodem je neznalost pozitivních dopadů nebo způsobů, jak jej jednoduše zavést v současných legislativních mantinelech.

Projekt financujeme z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Na těchto webových stránkách si můžete prohlédnout a prostudovat většinu výstupů výše uvedeného projektu. Máte-li zájem o další informace, neváhejte se obrátit buď na nás, nebo jednotlivá zapojená města, určitě se s Vámi o nabyté zkušenosti rádi podělí.

Partneři projektu