Obecně o dobrovolnictvi

O dobrovolnictví

Dobrovolnictví v České republice je stále více se rozvíjející oblastí občanské angažovanosti. V době pandemie COVID -19 se ukázala potřeba zapojení dobrovolníků do veřejného prostoru ještě více. Dobrovolník vykonává své činnosti bez vlastního prospěchu, a bez nároku na jakoukoliv odměnu. Naopak své zkušenosti předává ve prospěch veřejnosti. Dobrovolnictví v České republice je součástí mezinárodního dobrovolnictví a část je i právně upravena zákonem o dobrovolnické službě. Dobrovolníci pomáhají především ve prospěch osob sociálně vyloučených, pomáhají v kultuře, při ochraně životního prostředí, při integraci cizinců nebo osob sociálně slabých do české společnosti, dále pomáhají při mimořádných událostech jako jsou povodně apod. Dobrovolníci jsou nezbytnou součástí českého veřejného prostředí.

Dobrovolníkem se můžete stát v jakémkoli věku. Stačí chtít a rozhodnout se, že ve svém volném čase budete pomáhat druhým bez nároku na odměnu. Záleží jen na vás a tento web by měl být mimo jiné inspirací, kam všude můžete své dobrovolnické aktivity směřovat. Vaše dobrovolnické aktivity by vždy měly být veřejně prospěšné a nezáleží jestli budete pomáhat jednotlivci anebo organizaci.

Jako dobrovolník nabízíte pomoc druhým, kteří vaši pomoc potřebují. Můžete nabídnout svoji pomoc skrze jedno z mnoha dobrovolnických center nebo neziskových organizací nebo jako nezávislý dobrovolník vytvářet něco prospěšného či inovativního. Rozvíjíte a obohacujete sebe sama vytváříte nové věci a setkáváte se s novými lidi. Můžete aplikovat a rozvíjet své profesionální dovednosti, talent nebo jazykové znalosti.

Oblasti dobrovolnictví

Existuje spousta oblastí dobrovolnictví, ve kterých se můžete dlouhodobě či krátkodobě realizovat jako dobrovolník.

Sociální oblast

Zobrazit detail

Zdravotnictví

Zobrazit detail

Životní prostředí

Zobrazit detail

Mimořádné události

Zobrazit detail

Vzdělávání

Zobrazit detail

Zahraniční dobrovolnictví

Zobrazit detail

Prevence kriminality

Zobrazit detail