Sociální oblast

Tato oblast je nesmírně široká. Zahrnuje práci s:

  • Dětmi a mládeží.
  • Seniory.
  • Lidmi se zdravotním postižením.
  • Lidmi bez domova.
  • Lidmi se závislostí na návykových látkách.
  • Jinak sociálně znevýhodněnými lidmi.
  • … a další