Mimořádné události

Dobrovolnictví při mimořádných událostech v České republice je poslední dobou velmi aktuální téma, při pomoci v době pandemie COVIDU-19. Avšak historicky nejčastěji směřuje pomoc zaplaveným, která se zaměřuje zejména na odklízení škod.

Co vás jako dobrovolníka při mimořádné události – povodni – čeká:

  • Vyklízení nábytku.
  • Odklízení naplavenin.
  • Úklidové práce.
  • Otloukání omítek.
  • Zjišťování potřeb občanů.
  • Psychická podpora zasažených.
  • Distribuce materiální pomoci nebo letáků.

Promyslete si, kolik času můžete dobrovolnické činnosti věnovat a jakou formou chcete přispět, jestli máte zájem o přímou dobrovolnickou pomoc v terénu, nebo pomoc nepřímou (v centrech, kancelářích apod.)

V době pandemie COVIDU-19 je nejčastější pomocí šití roušek, roznáška osamělým občanům, doučování dětí v době distanční výuky a také pomoc v nemocnicích anebo zařízeních sociálních služeb. Kdy především dvě poslední aktivity kladou na dobrovolníky vysoké nároky, a ne každý může být dobrovolníkem ve specializovaných pozicích.

Více k obou typům dobrovolnictvím naleznete v přiložených dokumentech.

Pokud se chcete zapojit jako dobrovolník do likvidace následků škod mimořádné události, můžete se obrátit na některé neziskové organizace: ADRA, o.p.s, Charita Česká republika, Diakonie ČCE, Dobrovolnické centrum z Ústí nad Labem, z.s.

Při Ministerstvu vnitra vznikla v roce 2010 pracovní skupina Dobrovolnictví při mimořádných událostech a krizových stavech, která se věnuje propagaci tohoto dobrovolnictví a zároveň vydává řadu metodických materiálů. Jejími členy jsou zástupci státní a veřejné správy, zástupci Integrovaného záchranného systému včetně výše uvedených nestátních neziskových organizací. Více se o práci této skupiny dozvíte na: Dobrovolnická služba - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Tato pracovní skupina rovněž stála při vzniku tzv. Panelů, které pomáhají koordinovat pomoc při mimořádné událostí. Jedná se o organizační útvary bez právní subjektivity, které jsou složené ze zástupců Integrovaného záchranného systému, zástupců veřejné správy, neziskových organizací a dalších subjektů nebo jednotlivců. Panely mají krajskou působnost, a jsou zřízeny buď krajským úřadem, Hasičským záchranným sborem kraje anebo nestátní neziskovou organizací.

Více o funkci panelu se dozvíte z přiloženého letáčku.

PANEL.pdf