Životní prostředí

Životní prostředí a zvířata

K péči o přírodní dědictví a životní prostředí přispívají dobrovolníci v České republice již od 19. století. V posledních letech dokonce v České republice zájem občanů o životní prostředí rapidně roste. Dnes v této oblasti působí stovky větších i menších organizací a spolků. S nimi desítky tisíc dobrovolníků pečují o významné přírodní lokality, sázejí stromy a jinou zeleň, starají se o ohrožená zvířata (ať už jde o obojživelníky, ptactvo či velké šelmy), provádějí úklid veřejného prostoru, budují a udržují naučné stezky, provádějí strážní službu, pečují o studánky, podílejí se na biozemědělství nebo se věnují ekologické výchově dětí a mládeže či osvětě široké veřejnosti. Dobrovolnictví v oblasti životního prostředí má dlouhodobý přínos.  Dobrovolníci pečují o řadu konkrétních chráněných či významných lokalit a pomáhají je tak uchovat pro současnou i příští generaci.

Aktivity na ochranu životního prostředí oslovují tisíce lidí všech generací, kteří se účastní nejrůznějších akcí a programů nebo se dlouhodobě starají o své nejbližší okolí. Někteří pomáhají každý den, jiní třeba jen párkrát do roka. Díky těmto aktivitám si lidé nejenom budují dobrý vztah k místu, kde žijí, ale navazují také přátelské vztahy a rozvíjejí spolupráci v komunitě.

„Zelené dobrovolnictví“ lze i v České republice vykonávat prostřednictvím různých ekologických organizací. Ty často vítají každou pomoc a dobrovolník si může vybrat hned z několika činností. Kromě výše uvedených se v nich dobrovolníci nejčastěji podílejí na různých úkolech od lepení a rozesílání obálek, přes administrativní práci, psaní článků, jednání s politiky, přípravu a organizaci akcí, až po práci přímo v terénu.

ZVÍŘATA

Existuje mnoho způsobů, jak můžete pomoci v ochraně zvířat – některé zaberou třeba jen 10 minut vašeho času, zapojit se může úplně každý. K vybrané činnosti byste měli mít osobní vztah a zdravotní dispozice.

Dobrovolnou činnost můžete vykonávat na různých místech – v útulcích, chovných stanicích, zoologických zahradách, ekofarmách.

Pomáhat v nich můžete zejména s:

 • Péčí o zraněná zvířata a mláďata.
 • Krmením a ošetřováním zvířat.
 • Úklidem a údržbou výběhů, klecí a voliér.
 • Při záchranných transferech živočichů.
 • Prodejem vstupenek.
 • Při organizaci akcí pro veřejnost a práci s dětmi.
 • Průvodcovskými službami či informováním návštěvníků.
 • Dozorem v zařízení (například během dní otevřených dveří nebo v expozicích).
 • Administrativními a IT činnostmi.
 • Grafickými pracemi.
 • Distribucí informačních materiálů.
 • Fungováním infostánků.
 • Šířením různorodých petic a jinou osvětovou činností v různých kampaních (včetně on-line kampaní).