Sport

Sportovní dobrovolníci mají svoji definici. Podle Sport England26 se jimi rozumí jednotliví dobrovolníci, kteří pomáhající ostatním v oblasti sportu a za tuto službu buď nedostávají nic, nebo jim jsou propláceny výdaje. Lze na ně pohlížet jako na ty, kteří se určitým způsobem zavázali k podpoře pořádání či vedení organizovaného sportu a fyzických aktivit.

Dobrovolníci ve sportu jsou jeho nedílnou součástí a bez jejich dobrovolnické pomoci by nebyl sport na tak kvalitní úrovni a tak rozšířený, jako je tomu dnes. Lidé zde působí na nejrůznějších pozicích, jako jsou manažeři, správci sportovišť, organizátoři sportovních akcí či trenéři. Bez jejich pomoci by menší kluby neměly jinou možnost než ukončit své působení ve sportovním odvětví.

Zapojit se mohou dobrovolníci jak při organizování sportovních soutěží, tak hlavně jako manažeři, pomocníci či trenéři ve sportovních klubech, při výchově sportovních talentů či vedení mládeže ke sportu. Důvodem je například odlišné financování sportu v každé zemi. Můžete se setkat se sportovními kluby, které mají profesionálně placené trenéry, ale také s kluby, které by bez dobrovolnické pomoci nemohly existovat. Také sportovní akce čím dál, tím více využívají pomoci dobrovolníků, protože finanční nároky kladené na uspořádání velkých akcí, jako jsou mistrovství světa či olympijské hry, ale i těch menších, se zvyšují, a dobrovolníci pomáhají v obrovské míře je uskutečnit a odlehčit tak finanční náročnost pořádání těchto akcí.

Na dobrovolníky se spoléhají nejen sportovní kluby a velké národní či mezinárodní akce, ale i akce regionálního a místního charakteru.

Máte-li zájem stát se sportovním dobrovolníkem, kontaktujte místní sportovní kluby, organizátory příležitostných akcí, například běžeckých závodů RunCzech nebo místní samosprávu, která je (spolu)pořadatelem řady sportovních soutěží.