Vzdělávání

Vzdělávání je velmi široký pojem a dále se dělí na formální vzdělávání, neformální vzdělávání a informální vzdělávání.

Z charakteru jednotlivých forem vzdělávání je patrné, že dobrovolnictví se nejlépe uplatní ve vzdělávání neformálním, případně i informálním.

Obecným cílem dobrovolnického vzdělávání dětí i dospělých je:

  • Zvyšovat úroveň znalostí, zkušeností a kompetencí populace.
  • Poskytovat rozhodující druhou šanci dospělým, kteří opustili školu příliš brzy.
  • Udržet děti u vzdělávání tak, aby nemusely druhou šanci vůbec využívat a nabídnout jim nové možnosti, které formální vzdělávání vůbec nenabízí.
  • Motivovat děti i dospělou populaci k dalšímu vzdělávání a učení vůbec.

Vzhledem k tomu, že takové vzdělávání je určeno pro lidi všech věkových kategorií a může se věnovat téměř jakémukoli tématu, je poměrně problematické v krátkosti shrnout vše, co by se pod tuto oblast dalo zařadit. A proto se zamyslete nad tím, co, koho, proč a jak byste chtěli vzdělávat, zblízka nahlédnout do těch oblastí dobrovolnictví, které vás zajímají a následně zvolit tu variantu, která je pro vás nejpříhodnější. Kromě doučování a mentoringu dětí a mládeže a seniorů nebo lidí se zdravotním postižením se můžete věnovat například environmentálnímu vzdělávání, multikulturnímu a inkluzivnímu vzdělávání (včetně vzdělávání cizinců), osobnostnímu a sociálnímu vzdělávání, úžeji vymezenému expertnímu vzdělávání (například v oblasti práva, IT).

Důležité je poznamenat, že poskytováním vzdělávání vzdělávají a rozvíjejí dobrovolnici i sami sebe.