Pozvánka na konferenci

Město akce:
Praha ?
Typ akce:
Komunitní akce
Akce probíhá:
31. květen 2022 11:00–18:00

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Vás zve na závěrečnou konferenci pořádanou v rámci projektu „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724“.

Konference se bude konat 31. 5. 2022 od 9:30 na Ministerstvu vnitra České republiky, v budově „Centrotex“ (Praha - bližší informace o místě jsou uvedeny v pozvánce). 

Těšíme se na společné setkání.