Zajímají vás výzvy a dopady manuální dobrovolnické pomoci?

Město akce:
Bez města
Typ akce:
Komunitní akce
Akce probíhá:
30. listopad – 1. prosinec 2022 14:00–19:00

Zajímají vás výzvy a dopady manuální dobrovolnické pomoci? Zapojte se do našich fokusních skupin pro neziskovky organizované obecně prospěšnou společností Tamjdem, o.p.s.

S Tamjdemem už od roku 2013 díky dobrovolníkům na pomoc s manuální prací pomáháme neziskovkám po celé ČR růst. Do některých neziskovek se opakovaně vracíme a vidíme, jak nám téměř rostou pod rukama. Někdy je těžké si představit, že na začátku spolupráce byla jen tvrdá a špinavá dřina a neutěšený stav domků, zahrad, památek… když teď jsou na místech spokojení klienti, obnovené sady a pastviny, či návštěvníci kulturních akcí a turisté.

Události posledních dvou let ukázaly, jak např. výpadek manuální pomoci může značně zkomplikovat růst a rozvoj činnosti organizací. Nebo jak se na druhou stranu může zvednout silná vlna zájmu ze strany veřejnosti a s tím i potřeba kvalitní koordinace a přípravy takové pomoci.

„Dopad dobrovolnické práce je u nás obrovský. Velké množství projektů jako třeba rozsáhlé rekonstrukce se podařilo realizovat jen díky dobrovolníkům. A i když se stále více snažíme nebýt na jejich pomoci tak závislí a platit si firmy, bez nich by to prostě nešlo. Podle mě je dobrovolnická hodina nevyčíslitelná.“ Robby, EVC Švýcárna

Je pro nás důležité a pro další rozvoj manuálního dobrovolnictví v Česku klíčové začít nad tématem diskutovat, vyměňovat zkušenosti, inspirovat se. Přidáte se?

 

Zveme vás k účasti na fokusních skupinách na téma Výzvy a dopady manuální dobrovolnické pomoci. Setkání se budou konat on-line v termínu 30. 11. 2022 (14:00 – 15:30) a 1. 12. 2022 (18:00 – 19:30). Zapojit se do nich mohou zástupci různorodých neziskových organizací z celého Česka, a to s jakýmikoliv zkušenostmi se zapojováním manuálních dobrovolníků do své práce. Fokusní skupiny s námi a pro nás povede zkušená facilitátorka v oboru Linda Kovářová. Deadline na registraci k vybranému termínu fokusní skupiny je 20. 9. S přihlášením neváhejte! Počet míst je omezen.

Druhé kolo fokusních skupin navazuje na již 4 realizovaná setkání s 15 zástupci neziskovek z celé ČR, které jsme uspořádali v listopadu roku 2021 a my se těšíme, že dokreslí výsledky naší analýzy, kterou budeme následně sdílet.

„Dopad vnímáme také v tom, že to, co tu dobrovolníci zažili, se nějak šíří dál… Stávají se z nich dárci, podporovatelé, ambasadoři. Vytváří si k tomu místu pouto, i když sem jezdí třeba přes půl republiky.“ Martina, Sdružení Neratov

Témat, kterých jsme se minule dotkli a která budeme probírat i na konci září, je hned několik. Zajímá nás, jaký vidí neziskové organizace v manuálním dobrovolnictví konkrétní přínos pro svou práci. Zda a jakými způsoby dopad manuální pomoci na rozvoj své činnosti vyhodnocují. Jak jej sledují, jak o něm mluví se svými klienty, zaměstnanci a komunitou, ale i se samotnými dobrovolníky a proč je to vůbec důležité? Pozornost věnujeme ale i praktickým otázkám spolupráce s manuálními dobrovolníky při přípravách a realizace samotné akce, aby její výsledky byly co nejkvalitnější. A zkoumáme i příležitosti a překážky pro rozvoj spolupráce s manuálními dobrovolníky mmj. i na úrovni kapacit samotných neziskovek.

„Uvědomujeme si, že je pro nás důležitý sociální rozměr – nová přátelství, sranda, veliká motivace pro náš tým a pocit úlevy, že práce, na kterou nestačíme bude hotová. Už víme, že nemá smysl přizpůsobit dobrovolníka práci, ale vždy je nutné najít cestu, jak přizpůsobit práci dobrovolníkovi.“ Bobina, Vildův mlýn

Těšíme se na on-line setkání a diskuze. Tamjdem tým

Fokusní skupiny realizujeme v rámci projektu „Dopad manuálního dobrovolnictví na rozvoj českých neziskovek“, který podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.