Adorea-dobrovolnické centrum Vsetín, z.s.

Název organizace:
Adorea-dobrovolnické centrum Vsetín, z.s.
Právní forma:
spolek
IČ:
26631539
Adresa organizace:
Tyršova 1271, 755 01 Vsetín
Telefon:
Webová adresa:
www.adorea.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc nezaměstnanýmPomoc osobám drogově závislýmPomoc osobám po výkonu trestu odnětí svobodyPomoc osobám sociálně slabýmPomoc osobám trpícím domácím násilímPomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc při ochraně a zlepšování životního prostředíPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcíPomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofáchPomoc příslušníkům národnostních menšinPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
30. září 2021
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-130846-4/OPK-2021
Účinnost akreditace:
30. září 2021 – 30. září 2025

Organizace má akreditovaný program: „Dobrovolnictví na Vsetínsku“.

 

Cílem programu je zprostředkovávat a poskytovat pomoc prostřednictvím dobrovolnické služby těm osobám a organizacím, které o tuto službu projevily zájem a mají pro dobrovolníky uplatnění.

Dobrovolnické centrum vysílá dobrovolníky do různých zejména sociálně zdravotních oblastí. Dobrovolníci se zapojují do činností v přijímajících organizacích na základě svého rozhodnutí a dle nabídky aktuálních potřeb přijímajících organizací. Při zapojování dobrovolníků je respektována zásad, že de dobrovolníci nevykonávají činnosti, které spadají do kompetencí odborného personálu.

Dobrovolníci svými aktivitami např. pomáhají naplnit volný čas klientů, připravují pro ně nové činnosti, doprovodí je na procházku, za kulturou, pomáhají začlenit se do komunity, rozvíjejí jejich sociální a fyzické schopnosti.

Každý dobrovolník je pro výkon dobrovolnické služby řádně proškolen, je pojištěn a je s ním uzavřená smlouva.

Organizace ročně vyšle k výkonu dobrovolnické služby cca 90 dobrovolníků.