Adorea-dobrovolnické centrum Vsetín, z.s.

Název organizace:
Adorea-dobrovolnické centrum Vsetín, z.s.
Právní forma:
spolek
IČ:
26631539
Adresa organizace:
Tyršova 1271, 755 01 Vsetín
Telefon:
Webová adresa:
www.adorea.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám zdravotně postiženým
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Město Vsetín
Nabytí právní moci akreditace:
30. září 2021
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-130846-5/OPK-2021
Účinnost akreditace:
30. září 2021 – 30. září 2025

Organizace má akreditovaný program: „Dobrovolnictví v nemocnici“.

Dobrovolníci dochází do Vsetínské nemocnice, a.s. – LDN.

Dobrovolnický program byl zahájen v roce 2004 a vede ke zlepšování psychosociálních podmínek a kvality života hospitalizovaných pacientů. Dobrovolníci přispívají i ke zlepšení celkové atmostéry nemocnice a ke zvyšování úrovně kvality poskytované péče.

Dobrovolníci svými aktivitami pomáhají naplnit volný čas klientů, a to čtením, povídáním, příp. je doprovodí na procházku. Pomáhají rozvíjet jejich sociální a fyzické schopnosti.

V roce 2014 zahájil svou činnost Klub LDN, který nabízí pacientům pravidelné skupinové aktivity pro zpestření pobytu v nemocnici, např. výtvarné tvoření, cvičení paměti, hraní společenských her, relaxační cvičení apod.

Každý dobrovolník je pro výkon dobrovolnické služby řádně proškolen, je pojištěn a je s ním uzavřená smlouva.