ADRA, o.p.s.

Název organizace:
ADRA, o.p.s.
Právní forma:
obecně prospěšná společnost
IČ:
61388122
Adresa organizace:
Markova 600/6, 158 00 Praha 5
Telefon:
Webová adresa:
www.adra.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
27. září 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-134575-4/OPK-2023
Účinnost akreditace:
27. září 2023 – 27. září 2027

Organizace má akreditován projekt „Komunitní intervenční psychosociální týmy“. 

 

Dobrovolníci jsou ve spolupráci s psychologickou službou HZS školení a zapojují se do dlouhodobé práce se zasaženými např. povodní, tragických nehod apod.

 

Dobrovolníci vytvářejí regionálně fungující skupiny. V jednotlivých krajích působí týmy o cca 10-ti vyškolených dobrovolnících.

 

Dobrovolníci jsou pečlivě vybírání, proškoleni, je jim poskytovaná supervize, jsou pojištěni a je s nimi uzavírána smlouva.