ADRA, o.p.s.

Název organizace:
ADRA, o.p.s.
Právní forma:
obecně prospěšná společnost
IČ:
61388122
Adresa organizace:
Markova 600/6, 158 00 Praha 5
Telefon:
Webová adresa:
www.adra.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách
Povaha dobrovolnické služby:
Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
27. září 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-134575-5/OPK-2023
Účinnost akreditace:
27. září 2023 – 27. září 2027

Organizace má akreditován program „Dobrovolníci při mimořádných událostech“. 

 

Program má dvě oblasti:

  1. Oblast přípravnou (úvodní příprava a doplňující kurzy pro dobrovolníky) a rozvoj systému pomoci
  2. Oblast vlastního výkonu dobrovolnické služby při vzniku mimořádné události

 

Dobrovolníci jsou připravování pro:

  • Praktickou, manuální, fyzickou pomoci (vyklízecí, úklidové, čistící práce).
  • Základní občanskou podporu.
  • Koordinaci a vedení.
  • Distribuce materiální pomoci nebo letáků.
  • Práce v infocentru apod.
  • Pomoc při pandemii.