Asistence, o. p. s.

Název organizace:
Asistence, o. p. s.
Právní forma:
obecně prospěšná společnost
IČ:
63830540
Adresa organizace:
Koněvova 155/4, 130 00 Praha 3
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám zdravotně postiženým
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
16. září 2021
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-108421-5/OPK-2021
Účinnost akreditace:
16. září 2021 – 16. září 2025

Organizace má akreditovaný projekt: Dobrovolnický program.

Organizace poskytuje od roku 1995 služby lidem s tělesným nebo kombinovaným postižením, kteří chtějí pracovat a žít aktivním životem ve společnosti.

Dobrovolníci jsou zapojení v oblasti volnočasových aktivit klientů a jsou pod vedením odborných zaměstnanců organizace: setkání v klubu, výlety, návštěvy kulturních a sportovních akcí. Rovněž je dobrovolnická služba poskytována v rámci individuálních setkání mezi dobrovolníkem a klientem pod vedením konzultantů organizace. Tato setkání jsou zaměřená na prohlubování dovednosti v určitých oblastech: příprava do školy, učení se angličtině, práce na počítači apod.

V organizaci pracuje přes 50 dobrovolníků, většinou studentů
a zaměstnanců.

Dobrovolníkům je poskytováno kvalitní školení i supervize. Organizace má širokou knihovnu a dobrovolníci mohou např. chodit zdarma do kina Aero