Asociace křesťanských sdružení mládeže, z.s.

Název organizace:
Asociace křesťanských sdružení mládeže, z.s.
Právní forma:
spolek
IČ:
67775861
Adresa organizace:
Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Intenzivní ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
28. března 2022
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-207096-5/OPK-2021
Účinnost akreditace:
28. března 2022 – 28. března 2026

Organizace má akreditovaný projekt „Dobrovolnická služba AKSM“.

 

Téma projektu je dobrovolná služba pro děti mládež v jejich volném čase ve farnostech římskokatolické církve a v centrech života mládeže jednotlivých diecézí. Přijímající organizace jsou buď jednotlivé římskokatolické farnosti anebo občanská sdružení, která provozují centra života mládeže – kde se realizují převážně vícedenní volnočasové programy sloužící k prevenci sociální patologie a ke zkvalitnění prožívání volného času dětí a mládeže.

Dobrovolníci se budou starat o volnočasové aktivity pro neorganizované děti a mládež. Povedou kroužky dle vlastních vloh, schopností, budou chystat hry, víkendové akce, apod.

Dobrovolníci jsou studenti po středí nebo vysoké školy, kteří přeruší na 1 rok studium, nebo nezaměstnaní mladí lidé.

Organizace počítá každoročně s cca 5 dobrovolníky..

Spolupracující organizace: Sekce pro mládež České biskupské konference.