Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.

Název organizace:
Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.
Právní forma:
obecně prospěšná společnost
IČ:
26631997
Adresa organizace:
Pernerova 32/10, 186 00 Praha 8
Telefon:
Webová adresa:
www.cicops.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc imigrantůmPomoc osobám sociálně slabýmPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
14. září 2021
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV- 96119-4/OPK-2021
Účinnost akreditace:
14. září 2021 – 14. září 2025

Organizace má akreditovaný projekt „Dobrovolníci jako průvodci azylantů a cizinců trvale usazených v ČR“. 

Hlavní činnosti organizace je odborné sociální poradenství pro cizince, nízkoprahové kurzy češtiny. Dobrovolnický program funguje jako vhodný doplněk práce sociálních pracovníků, kteří klientům pomáhají s vyřizováním potřebných dokumentů, hledání bydlení, či práce. Sociální pracovníci nemají čas pomoci klientům s drobnějšími úkoly (např. vyřízení průkazky do knihovny) a pomoci s poznáním okolí. Proto CIC vytvořilo dobrovolnický program, který zahrnuje 10 – 20 dobrovolníků, kteří klienty seznamují s jejich okolím, místními zvyklostmi, společně se účastní kulturních a sportovních akcí. Dobrovolníci rovněž doučují češtinu, mohou pomoci s doučováním jiného jazyka, práce na PC.

Dobrovolníci pomáhají různými způsoby cizincům se zapojit do aktivního života a prolomit bariéry, které mohou být způsobeny neznalostí místního prostředí, nedostatečnou znalostí jazyka apod. Dobrovolník je pro cizince průvodcem po českém prostředí.

Jádrem dobrovolnického programu jsou samostatná setkání dobrovolníků s klienty, která jsou alespoň jednou měsíčně 2 hodiny. Spolupráce trvá jeden rok, a po dohodě je možné ji zkrátit nebo prodloužit.. Dalšími aktivitami jsou školení dobrovolníků i klientů, kde je každý účastník informován o fungování programu a jeho pravidlech, dále seznamovací schůzky a supervizí setkání dobrovolníků.