Česká maltézská pomoc Suverénního řádu maltézských rytířů, pod patronátem Velkopřevorství českého, středisko České Budějovice, obecně prospěšná společnost

Název organizace:
Česká maltézská pomoc Suverénního řádu maltézských rytířů, pod patronátem Velkopřevorství českého, středisko České Budějovice, obecně prospěšná společnost
Právní forma:
obecně prospěšná společnost
IČ:
25154541
Adresa organizace:
Na Sadech 2035/19, 370 01 České Budějovice
Telefon:
Webová adresa:
www.cmpcb.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Jihočeský kraj
Nabytí právní moci akreditace:
27. září 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-136630-6/OPK-2023
Účinnost akreditace:
27. září 2023 – 27. září 2027

Organizace má akreditovaný projekt „Psychosociální pomoc osamělým lidem, seniorům a osobám se zdravotním postižením“.

 

Program psychosociální služby je určen osobám starým, osamělým, nemocným, upoutaným na lůžko, žijících v domovech důchodců nebo doma. Uskutečňuje se prostřednictvím přátelských setkávání dobrovolníků s těmito lidmi, povídání si, doprovázení při procházkách nebo jiných činnostech vyplňujících volný čas.

 

Organizace dobrovolníky oslovuje prostřednictvím web. stránek, médiích, přednášek apod. Vlastní výběr dobrovolníka probíhá na základě osobního pohovoru, dobrovolník musí projít školením, je pojištěn.

 

Dobrovolníci jsou většinou starší 18ti let. Snahou je podněcovat vybrané a připravené dobrovolníky k vytvoření konkrétního vztahu mezi dobrovolníkem a klientem, se kterým se schází cca 1x týdně.