Českomoravská provincie Hospitálaského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdní bratři

Název organizace:
Českomoravská provincie Hospitálaského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdní bratři
Právní forma:
církevní právnická osoba
IČ:
44995776
Adresa organizace:
Vídeňská 228/7, 639 00 Brno
Telefon:
Webová adresa:
www.milosrdni.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Jihomoravský krajZlínský kraj
Nabytí právní moci akreditace:
1. března 2021
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-170657-4/OPK-2020
Účinnost akreditace:
1. března 2021 – 1. března 2025

Organizace má akreditovaný projekt: „Milosrdní bratří – Dobrovolnické centrum“.

 

Dobrovolníci budou působit v Nemocnici Milosrdných bratří v Brně a v Nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích.

Dobrovolníci budou v obou nemocnicích docházet zejména do Léčebny dlouhodobě nemocných. Společným jmenovatelem aktivit je zpříjemnění a aktivizace pacientů v době jejich hospitalizace.

Dobrovolníci budou zapojení např. do doprovodu na procházku, společníky pro vyplnění volného času, hudebních aktivit, výtvarných aktivit a tvořivé činnosti apod.

Dobrovolníci působí po zaškolení, jsou pojištěni, odpovídají koordinátorovi dobrovolníků.