Charita Česká Lípa

Název organizace:
Charita Česká Lípa
Právní forma:
církevní právnická osoba
IČ:
70226148
Adresa organizace:
Dubická 992/14, 470 01 Česká Lípa
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc imigrantůmPomoc nezaměstnanýmPomoc osobám sociálně slabýmPomoc osobám trpícím domácím násilímPomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc při ochraně a zlepšování životního prostředíPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcíPomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofáchPomoc příslušníkům národnostních menšin
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Liberecký kraj
Nabytí právní moci akreditace:
19. září 2022
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-135071-4/OPK-2022
Účinnost akreditace:
19. září 2022 – 19. září 2026

Organizace má akreditovaný projekt: „4D – Den Dobrovolníkem = Den dárcem“.

 

Projekt započal v roce 2015, kdy proběhly první krátkodobé dobrovolnické aktivity: doprovod zdravotně postižených dětí na různorodé akce, celostátní úklidové akce, např. ukliďme Česko, zapojení do Národní potravinové sbírky, jednodenní volnočasové aktivity pro děti apod.

Charita Česká Lípa spolupracuje se školami, Úřadem práce, Městskou knihovnou apod.

Dobrovolníci jsou pojištění, proškoleni.