Charita Česká republika

Název organizace:
Charita Česká republika
Právní forma:
právnická osoba církve
IČ:
70100969
Adresa organizace:
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a programů mezinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních nevládních organizací
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republikaZahraničí
Nabytí právní moci akreditace:
12. července 2021
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-75255-6/OPK-2021
Účinnost akreditace:
12. července 2021 – 12. července 2025

Organizace má akreditovaný projekt: „Dobrovolnictví v oddělení humanitární pomoci a rozvoje“.

 

Dobrovolníci poskytují administrativní podporu oddělení, zejména projektovým manažerům a výkonné asistence – příprava dokumentů, formátování, editace a jazykové překlady, participace na vyhledávání projektových partnerů, rešerše.

Dobrovolníky jsou především studenti vysokých škol oborů sociální práce, mezinárodních vztahů a žurnalistky, ale i osoby s trvalým zaměstnáním.

Zambie – dobrovolníci jsou zapojování do činností souvisejících s mobilizací komunity, osvětových kampaní a služeb s komunitním dosahem (klub pro mládež, dětské kluby apod.). Navštěvují domácnosti za účelem sběru dat.

Mongolsko – dobrovolníci se věnují překladům dokumentů, tvorbě článků, asistují při organizaci události apod.

Gruzie – dobrovolníci pomáhají s překlady, PR aktivitami, administrativní činností.

Dobrovolníci budou proškoleni, pojištění a bude s nimi uzavřená smlouva.