Charita Česká republika

Název organizace:
Charita Česká republika
Právní forma:
právnická osoba církve
IČ:
70100969
Adresa organizace:
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc při ochraně a zlepšování životního prostředíPomoc při péči o zachování kulturního dědictvíPomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
12. července 2021
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-75255-5/OPK-2021
Účinnost akreditace:
12. července 2021 – 12. července 2025

Organizace má akreditovaný projekt: „Dobrovolnictví globálního rozvojového vzdělávání“.

 

Organizace zapojuje každoročně+ desítky dobrovolníků do nejrůznějších aktivit, jejíž vizí je rámovat a systematicky rozšiřovat témata globálního vzdělávání a společenské odpovědnosti mezi mladými lidmi.

Dobrovolníci se zapojují především do osvětových akcí, advokačních akcí, vznikají dobrovolnické skupiny, kde je mládež motivována k zapojení do činnosti Charity, budování a rozšiřování povědomí o tématech globálního vzdělání a celkovému pozitivnímu působení ve vlastní komunitě.

Dobrovolníky jsou především studenti vysokých škol oborů sociální práce, mezinárodních vztahů a žurnalistky, ale i osoby s trvalým zaměstnáním.

Dobrovolníci budou proškoleni, pojištění a bude s nimi uzavřená smlouva.