Charita Luhačovice

Název organizace:
Charita Luhačovice
Právní forma:
církevní právnická osoba
IČ:
73633071
Adresa organizace:
Hradisko 100, 763 26 Luhačovice
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám sociálně slabýmPomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcíPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Krátkodobá ?Sbírková ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Zlínský kraj
Nabytí právní moci akreditace:
27. září 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-135254-7/OPK-2023
Účinnost akreditace:
27. září 2023 – 27. září 2027

Organizace má akreditovaný projekt: „Dobrovolníci Charity Luhačovice“.

 

V rámci organizace vznikla databáze dobrovolníků z Luhačovic a okolních obcí i celého regionu především pro přípravu jednorázových akcí. Dobrovolnická činnost se osvědčila v projektech: Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, Denní stacionář, Poradna SPOLU.

 

Na aktivizačních programech se účastní dobrovolníci v rámci činností: besedy, přednášky, předčítání, pečení cukroví, rukodělné práce apod. Dále dobrovolníci pomáhají při grafickém zpracování plakátů a při jejich vylepování, vytváří fotodokumentaci, sbírka šatstva, Tříkrálová sbírka apod.

 

Dobrovolníci pomáhají při jednorázových akcí kulturního a vzdělávacího charakteru, při klubové činnosti pro seniory a zdravotně postižené.

Organizace dobrovolníky školí, pojišťuje.