Charita Písek

Název organizace:
Charita Písek
Právní forma:
církevní právnická osoba
IČ:
43852564
Adresa organizace:
Soukenická 161/12, 39701 Písek
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc imigrantůmPomoc nezaměstnanýmPomoc osobám sociálně slabýmPomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcíPomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofáchPomoc příslušníkům národnostních menšinPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?Sbírková ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
ORP
Nabytí právní moci akreditace:
1. ledna 2024
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-151529-5/OPK-2023
Účinnost akreditace:
1. ledna 2024 – 1. ledna 2028

Organizace má akreditovaný program: „Buďme spolu.“

 

 

Dobrovolnická služba je vykonávána pro samotnou Charitu Písek a další organizace (Občanské sdružení Švagr, Naděje…).

 

Dobrovolníci pomáhají při poskytování služeb osobám sociálně slabým a příslušníkům národnostních menšin.

 

Organizace očekává cca 10 dobrovolníků, kteří budou proškolení a pojištěni a bude s nimi uzavřená smlouva.