Charita Přelouč

Název organizace:
Charita Přelouč
Právní forma:
evidovaná právnická osoba
IČ:
70188769
Adresa organizace:
Masarykovo nám. 48, 535 01 Přelouč
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám sociálně slabýmPomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc příslušníkům národnostních menšinPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
ORP
Nabytí právní moci akreditace:
27. září 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-136655-5/OPK-2023
Účinnost akreditace:
27. září 2023 – 27. září 2027

Organizace má akreditovaný projekt „Dobrovolníci v Domě u Fontány“.

 

Veškeré služby, které jsou prostřednictvím tohoto projektu nabízeny, si kladou za cíl pomoci seniorům udržet si co nejdéle navyklý způsob života v domácím prostředí, podpořit jejich samostatnost a být jim nápomocni tam, kde již nejsou schopni samostatného jednání. Cílem aktivizačních služeb je poskytnout seniorům možnost navázat nové vztahy a obohatit jejich aktivity ve volném čase.

 

Přijímající organizací, kam jsou v rámci tohoto projektu dobrovolníci vysíláni je: Dům u Fontány v Přelouči.

 

 

Pro dobrovolníky byly dohodnuty tyto činnosti: společník u lůžka, nebo na procházkách, pomoc při organizaci drobných kulturních programů, předčítání apod.

 

V projektu je předpokládána účast cca 20 dobrovolníků, kteří jsou proškoleni, pojištění a je s nimi uzavřená smlouva