Charita Uherské Hradiště

Název organizace:
Charita Uherské Hradiště
Právní forma:
církevní právnická osoba
IČ:
44018886
Adresa organizace:
Velehradská třída 247,686 01 Uherské Hradiště
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
ORP
Nabytí právní moci akreditace:
27. září 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-1344479-6/OPK-2023
Účinnost akreditace:
27. září 2023 – 27. září 2027

Organizace má akreditovaný projekt: Dobrovolnické centrum Charity Uherské Hradiště.

 

Dobrovolník je starší 15 let, projde odborným výcvikem a následně je mu poskytnuta nabídka možných aktivit u různých přijímajících organizací, které poskytují možnost zapojení o klubových, vzdělávacích  a jiných aktivit apod.

Dobrovolníci dále vykonávají dobrovolnickou služby při volnočasových aktivitách, zprostředkovávají kontakt se společenským prostředím, pomáhají při obstarávání osobních záležitostí, zabývají se aktivizačními činnost, doprovází na úřady apod.

 

Součástí akreditace je  program Pět P – dobrovolník je starší 18 let, utvoří dvojici s dítětem a setkávají se v rámci volnočasových aktivit 1x týdně.

Dále se dobrovolníci zapojují do programů:

  • Dobrovolnictví seniorům
  • Dobrovolnictví pro osoby s handicapem
  • Doučování dětí ze sociálně slabých rodin

Dobrovolnictví v Oblastní charitě Uherské Hradiště…