Charita Veselí nad Moravou

Název organizace:
Charita Veselí nad Moravou
Právní forma:
církevní právnická osoba
IČ:
44163967
Adresa organizace:
Masarykova 136, 698 01 Veselí nad Moravou
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Zlínský kraj
Nabytí právní moci akreditace:
27. září 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-132457-5/OPK-2023
Účinnost akreditace:
27. září 2023 – 27. září 2027

Organizace má akreditovaný projekt „Dobrovolníci v Charitě Veselí nad Moravou“.

 

Zapojení dobrovolníků spočívá před. v odvozech uživatelů např. na bohoslužby, doplňkové volnočasové aktivity s uživateli ošetřovatelské služby a pečovatelé služby a služby osobní asistence.

 

Dále dobrovolníci pomáhají při prezentaci a propagaci všech služeb Charity Veselí nad Moravou.

 

Pomáhají při pořádání kulturních, společenských a dalších akcí realizovaných Charitou Veselí nad Moravou.

 

 

 

Dobrovolníky je před. studenti středních škol, lidé na mateřské nebo rodičovské dovolené, nezaměstnaní, senioři apod..

 

Dobrovolníci jsou pojištění, proškoleni a je s nimi uzavřená smlouva.