Charitní sdružení Děčín, z.s.

Název organizace:
Charitní sdružení Děčín, z.s.
Právní forma:
spolek
IČ:
26590719
Adresa organizace:
Zbojnická 797/7, Děčín IV, 405 02
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Ústecký kraj
Nabytí právní moci akreditace:
12. srpna 2022
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-102342-4/OPK-2022
Účinnost akreditace:
12. srpna 2022 – 12. srpna 2026

Organizace má akreditovaný projekt: Asistenční služba pro rodiny s dětmi.

Dobrovolníci působí v organizaci v rámci registrované sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi, konkrétně pomáhají dětem se školní přípravou. Cílem je podpora dětí a mladistvých ze sociálně problematického prostředí. Jedná se o terénní podpůrnou službu pro sociálně problematické rodiny, které z různých důvodů (nedostatek schopností nebo zkušeností, špatná ekonomická či sociální situace, dluhy, nemoc apod.)

Rodiče kontaktují organizaci, když nedokážou zajistit svým dětem adekvátní podmínky pro jejich vývoj, ale mají snahu svou situaci zlepšit.

Typickým dobrovolníkem, je student střední či vysoké školy ve věku minimálně 15 let, který chce být užitečný a rád investuje svůj volný čas k předávání svých znalostí těm, kteří to potřebují.

Dobrovolník dochází 1-3x týdně do rodiny potřebného dítěte a pomáhá mu se školní přípravou na základě předem sestaveného plánu.

Dobrovolníci jsou proškoleni a supervidováni, jsou pojištěni a je s nimi uzavřená smlouva.