Člověk v tísni, o.p.s.

Název organizace:
Člověk v tísni, o.p.s.
Právní forma:
obecně prospěšná společnost
IČ:
25755277
Adresa organizace:
Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc při ochraně a zlepšování životního prostředíPomoc při péči o zachování kulturního dědictvíPomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcíPomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofáchPomoc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a programů mezinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních nevládních organizací
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?Mentoringová ?Sbírková ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republikaZahraničí
Nabytí právní moci akreditace:
26. listopadu 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-173062-4/OPK-2023
Účinnost akreditace:
26. listopadu 2023 – 26. listopadu 2027

Organizace má akreditovaný projekt „Sekce Humanitární a rozvojová pomoc“.

 

Dobrovolníci se mohou podílet na některých jednorázových činnostech administrativních charakteru, dále při nenadálé humanitární pomoci (pomoc při povodních apod.), výpomoci při organizaci setkání, seminářů a konferencí, editaci nejrůznějších textů, vyřizování korespondence, kompletaci informačních materiálů, apod.

 

Dobrovolník musí být starší 18ti let.

 

Dobrovolníci prochází školením.

 

Dobrovolníci jsou pojištěni a je s nimi uzavřená smlouva.