Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové pomoci

Název organizace:
Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové pomoci
Právní forma:
církevní právnická osoba
IČ:
73635383
Adresa organizace:
Belgická 374/22, 120 00 Praha 2
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc při ochraně a zlepšování životního prostředí
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
20. září 2021
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-127990-6/OPK-2021
Účinnost akreditace:
20. září 2021 – 20. září 2025

Organizace má akreditovaný projekt: „Věnuj čas krajině“.

 

Cílem projektu je podpořit dobrovolnicí při péči o krajinu v České republice, která je na mnoha místech poznamenána nešetrným hospodařením a nedokáže v potřebné míře odolávat projevům klimatické změny.

Dobrovolnický program podporuje aktivní zapojení občanské společnosti do péče o kraji s cílem vytvářet a pečovat o přírodě blízká opatření, která zlepšují zadržování vody v krajině a napomáhají předcházet přívalovým povodním i obdobím, kdy je v krajině vody nedostatek.

Příklady činností dobrovolníků:

  • obnova a péče o mokřadní lokality
  • sázení nelesní zeleně v zemědělské krajině
  • ruční kosení trávy
  • obnova a péče o remízky, zatravněné pásy a průlehy
  • obnova a péče o lesní prameniště a drobné vodní toky
  • vysazování a údržba alejí podél obnovených polních cest
  • budování a péče o tůně
  • terénní úpravy v krajině apod.