Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

Název organizace:
Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce
Právní forma:
evidovaná právnická osoba
IČ:
73635383
Adresa organizace:
Belgická 374/22, 120 00 Praha 2
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc při ochraně a zlepšování životního prostředíPomoc při péči o zachování kulturního dědictvíPomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcíPomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách
Povaha dobrovolnické služby:
Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
14. června 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV- 81525-4/OPK-2023
Účinnost akreditace:
14. června 2023 – 14. června 2027

Organizace má akreditovaný projekt: „Příprava na mimořádné události a dobrovolnictví v jejich průběhu“.

 

Od roku 2001 udržuje DČCE databázi dobrovolníků, která v současné době čítá 157 dobrovolníků.

 

Tito dobrovolníci jsou ochotni pomoci v případě mimořádné události, především v době povodní a to jak okamžitou pomocí v době události, tak i následnou psychosociální pomoci. K tomuto je organizace každoročně školí a připravuje.

 

Organizace je zapojeno do Integrovaného záchranného systému ČR, dále je zapojena do PANELU, tj. do koordinace v době mimořádné události při krizových štábech na krajích.

 

Organizace dále disponuje nářadím i přístrojovým vybavením. Dále v případě nutnosti může zajistit i ubytovací kapacitu apod.