Diakonie ČCE- Středisko křesťanské pomoci v Praze

Název organizace:
Diakonie ČCE- Středisko křesťanské pomoci v Praze
Právní forma:
církevní právnická osoba
IČ:
45248842
Adresa organizace:
Bruselská 298/4, 120 00 Praha 2
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc imigrantůmPomoc nezaměstnanýmPomoc osobám sociálně slabýmPomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc příslušníkům národnostních menšinPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Hlavní město PrahaStředočeský kraj
Nabytí právní moci akreditace:
29. září 2021
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-105228-6/OPK-2021
Účinnost akreditace:
29. září 2021 – 29. září 2025

Organizace má akreditovaný projekt „Dobrovolníci v Dobroduši“.

Cílem projektu je zlepši kvalitu života lidí s duševním onemocněním dále předcházení relapsům duševní nemoci, zhoršování symptomů, hospitalizacím apod. Dobroduš je jako sociální služba registrován dle zákona 108/2006 Sb.

Dobrovolníci jsou starší 20 let, musí být psychicky zdraví a bezproblémově fungovat ve společnosti. Dobrovolníci jsou studenti, nezaměstnaní, zaměstnaní lidé apod. Po dobu nejméně 6 měsíců se věnují každý měsíc 6-10 hodin setkání s přiděleným klientem.

Náplň setkání vychází z individuálních cílů klienta a je výsledkem dohody se sociální pracovníkem projektu. Může zahrnovat např.: pomoc při vyřizování nejrůznější agendy, doprovázení na úřady, volnočasové aktivity, návštěvy hospitalizovaných klientů, korespondence, pomoc při cestování, nakupování apod.

Spolupráce dobrovolníka s klientem nezahrnuje žádnou odbornou pomoc. Dobrovolník je vyškolen, supervidován, pojištěn. Je mu proplácena doprava, poskytováno občerstvení.

Organizace počítá s 30 dobrovolníky, jsou proškoleni, pojištěni a je s nimi uzavřená smlouva.