Diakonie ČCE- Středisko křesťanské pomoci v Praze

Název organizace:
Diakonie ČCE- Středisko křesťanské pomoci v Praze
Právní forma:
církevní právnická osoba
IČ:
45248842
Adresa organizace:
Bruselská 298/4, 120 00 Praha 2
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc imigrantůmPomoc nezaměstnanýmPomoc osobám sociálně slabýmPomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc příslušníkům národnostních menšinPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Hlavní město Praha
Nabytí právní moci akreditace:
29. září 2021
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-105228-8/OPK-2021
Účinnost akreditace:
29. září 2021 – 29. září 2025

Organizace má akreditovaný projekt „Dobrovolníci SOS centra“.

SOS centrum Diakonie nabízí odborné služby lidem, kteří prožívají psychickou krizi nebo se ocitli v situaci, kterou subjektivně vnímají jako bezvýchodnou. Zapojení dobrovolníků má dlouholetou tradici. Dobrovolníci přinášejí do práce s klienty autentickou životní zkušenost a zájem o těžkosti člověka.

Dobrovolníci jsou lidé různých profesí starší 20 let. Procházejí strukturovaným zácvikem, v němž se seznámí s metodikou práce a s pravidly služby klientovi podle konkrétního programu (osobní, telefonický, elektronický).

Výkon dobrovolnické služby představuje min. 2 hodinovou službu v prostorách krizového centra. Dobrovolníci se zabývají činnosti kontaktní, informativní, organizační.

Specifickou skupinu tvoří dobrovolníci, kteří si dopisují s vězní.

Součástí služby je účast na pravidelných supervizích a intervizích. Dobrovolníci jsou pojištění.