Diakonie ČCE- Středisko křesťanské pomoci v Praze

Název organizace:
Diakonie ČCE- Středisko křesťanské pomoci v Praze
Právní forma:
církevní právnická osoba
IČ:
45248842
Adresa organizace:
Bruselská 298/4, 120 00 Praha 2
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc imigrantůmPomoc nezaměstnanýmPomoc osobám sociálně slabýmPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc příslušníkům národnostních menšin
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Hlavní město Praha
Nabytí právní moci akreditace:
29. září 2021
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-105228-7/OPK-2021
Účinnost akreditace:
29. září 2021 – 29. září 2025

Organizace má akreditovaný projekt „Dobrovolníci v rodinách“.

Projekt zahrnuje pomoc dobrovolníků v programu terénní práce v ohrožených rodinách a v azylovém domě Ezter pro matky s dětmi.

Primárním cílem projektu je pomoc při domácí přípravě dětí do školy, doučování, stanovení režimu dne a pomoc při volnočasových aktivitách dětí.

Dobrovolníci musí být starší 18let, většinou se jedná o studenty vysokých škol. Po dobu nejméně 6 měsíců věnují každý týden 1-3 hodiny svého času přípravě dědí do školy a doučováním, někteří se věnují volnočasovým aktivitám nebo doprovodu dětí do kroužků a nízkoprahových zařízení.

Dobrovolníci jsou proškoleni, je jim poskytnuta supervize, pojištění, popř. občerstvení.

Organizace počítá s 20 dobrovolníky.

Azylový dům a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou registrovány dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.