Diakonie ČCE- středisko Vsetín

Název organizace:
Diakonie ČCE- středisko Vsetín
Právní forma:
církevní právnická osoba
IČ:
73633178
Adresa organizace:
Strmá 34, 755 01 Vsetín
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám sociálně slabýmPomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcíPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Zlínský kraj
Nabytí právní moci akreditace:
1. ledna 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-110307-6,7/OPK-2022
Účinnost akreditace:
1. ledna 2023 – 1. ledna 2027

Organizace má akreditovaný projekt „Dobrovolníkem ve svém kraji“.

Cílem projektu je rozvoj a podpora dobrovolnictví u přijímajících organizací Zlínského kraje.

Dobrovolníci budou zejména pomáhat při volnočasových aktivitách a jako společníci při trávení volného času, zapojí se také jako doprovod uživatelů při vycházkách a výletech, budou pomáhat i při dalších aktivitách, činnostech a akcích přijímajících organizací.

Dobrovolníci jsou pojištěni, je s nimi uzavřena smlouva a jsou proškoleni.