Diakonie Valašské Meziříčí

Název organizace:
Diakonie Valašské Meziříčí
Právní forma:
církevní právnická osoba
IČ:
73632783
Adresa organizace:
Žerotínova 1421, 757 01 Valašské Meziříčí
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám sociálně slabýmPomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcíPomoc příslušníkům národnostních menšinPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?Mentoringová ?Sbírková ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Zlínský kraj
Nabytí právní moci akreditace:
6. ledna 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-203517-11/OPK-2022
Účinnost akreditace:
6. ledna 2023 – 6. ledna 2027

Organizace má akreditovaný program: Dobrovolnictví v Diakonii Valašské Meziříčí-

Dobrovolníci jsou zapojení do 10 sociálních služeb a 2 zdravotnických služeb v dlouhodobých i krátkodobých aktivitách. Zároveň dochází do domácností osamocených seniorů, kteří jsou klienti Diakonie.

Dobrovolníci jsou zapojeni do volnočasových aktivit ve prospěch klientů Diakonie: hrají hry, podnikají společné výlety, povídají si apod.

Dobrovolníci rovněž pomáhají s organizací benefičních akcí, sbírek, jarmarků.

Dobrovolníci jsou proškoleni, pojištění, je s nimi uzavřená smlouva  a je jim poskytována supervize.