Diecézní charita Brno

Název organizace:
Diecézní charita Brno
Právní forma:
církevní právnická osoba
IČ:
44990260
Adresa organizace:
Tř. kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc imigrantůmPomoc nezaměstnanýmPomoc osobám drogově závislýmPomoc osobám po výkonu trestu odnětí svobodyPomoc osobám sociálně slabýmPomoc osobám trpícím domácím násilímPomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc při ochraně a zlepšování životního prostředíPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc při péči o zachování kulturního dědictvíPomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcíPomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofáchPomoc příslušníkům národnostních menšinPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
1. ledna 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-116568-6/OPK-2022
Účinnost akreditace:
1. ledna 2023 – 1. ledna 2027

Organizace má akreditovaný dobrovolnický program "Vysílání dobrovolníků Diecézní charity Brno“.

Cílem projektu je rozvoj a podpora kvality služeb poskytovaných dobrovolníky klientům sociálních, zdravotnických a jiných projektů NNO působících na území České republiky.

Dobrovolníci působí především ve volnočasových aktivitách.

Přijímající organizace:

 • Domov pro seniory Nové město na Moravě
 • Centrum Zdislava – denní stacionář
 • Domov Kamélie Křižanov
 • Domov pro seniory Mitrov
 • Domov pro seniory Velké Meziříčí
 • Ječmínek, o.p.s.
 • Sociální služby města Velké Meziříčí
 • Alzheimer centrum Jihlava
 • DDŠ, SVP a ZŠ Jihlava¨
 • Domov seniorů Ždírec
 • Život 99 – Jihlava
 • Nemocnice Třebíč, p.p. atd.

Dobrovolníci jsou pojištěni, jsou pro ně pořádány vzdělávací akce nad rámec povinného školení (např. teambuilding), jsou supervidováni, je s nimi uzavřená smlouva.