Diecézní charita České Budějovice

Název organizace:
Diecézní charita České Budějovice
Právní forma:
církevní právnická osoba
IČ:
45018316
Adresa organizace:
Kanovnická 404/18, 37001 České Budějovice
Telefon:
Webová adresa:
www.dchb.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc imigrantůmPomoc nezaměstnanýmPomoc osobám drogově závislýmPomoc osobám po výkonu trestu odnětí svobodyPomoc osobám sociálně slabýmPomoc osobám trpícím domácím násilímPomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc příslušníkům národnostních menšin
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Jihočeský kraj
Nabytí právní moci akreditace:
16. června 2022
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV- 89791-6/OPK-2022
Účinnost akreditace:
16. června 2022 – 16. června 2026

Organizace má akreditovaný program „Šance všem“.

V roce 2004 vzniklo při Diecézní charitě České Budějovice Dobrovolnické centrum, které se specializuje na profesionální práci s dobrovolníky, kteří pomáhají znevýhodněným skupinám obyvatel. Zaměřuje se na činnosti dobrovolníků na územní Českobudějovické diecéze.

Smyslem projektu Šance všem je podpora a pomoc lidem žijícím v sociálním vyloučení nebo sociálním vyloučením ohroženým a lidem, kteří mají jiným způsobem ztíženou cestu do společnosti (domácí násilí, děti s výchovnými problémy apod.). Dobrovolníci se zaměřují na práci v sociální oblasti (pomoc konkrétním klientům – volnočasové aktivity, sportovní a kulturní aktivity a akce, doučování dětí, integrace cizinců – pomoc s českým jazykem, doprovod na úřady apod., dobrovolnická služba v nízkoprahovém klubu, provozování šatníku v azylových domech, vzdělávání dětí i dospělých v azylových domech apod.), i výpomoc při technických, manuálních, administrativních nebo přednáškových činnostech, jakož i při pořádání kulturních nebo sbírkových akcí pro klienty výše uvedených projektů.

Dobrovolníci jsou pojištěni, mají uzavřenou smlouvu, jsou proškoleni, mají supervizi, může jim být hrazena doprava