Diecézní charita České Budějovice

Název organizace:
Diecézní charita České Budějovice
Právní forma:
církevní právnická osoba
IČ:
45018316
Adresa organizace:
Kanovnická 404/18, 37001 České Budějovice
Telefon:
Webová adresa:
www.dchb.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc imigrantůmPomoc nezaměstnanýmPomoc osobám drogově závislýmPomoc osobám sociálně slabýmPomoc příslušníkům národnostních menšin
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
16. června 2022
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV- 89791-7/OPK-2022
Účinnost akreditace:
16. června 2022 – 16. června 2026

Organizace má akreditovaný projekt „Vězeňská korespondence“.

V roce 2004 vzniklo při Diecézní charitě České Budějovice Dobrovolnické centrum, které se specializuje na profesionální práci s dobrovolníky, kteří pomáhají znevýhodněným skupinám obyvatel. Zaměřuje se na činnosti dobrovolníků na územní Českobudějovické diecéze. Aktivitami Dobrovolnického centra je získávání, výběr, školení a supervize dobrovolníků. Činnost centra se dále zaměřuje na spolupráci s přijímajícími organizacemi, poradenství v oblasti dobrovolnictví, metodické vedení práce s dobrovolníky, pomoc spolupracujícím organizacím a propagaci dobrovolnictví. Cílem je zprostředkování pomoci lidem v nouzi.

Smyslem projektu Vězeňská korespondence je podpora a pomoc lidem ve vězení formou udržování pravidelného písemného kontaktu dobrovolníka s vězněm. Cílovou skupinou jsou lidé ve výkonu vazby nebo ve výkonu testu odnětí svobody, kteří mají buď sporadickou nebo žádnou vazbu se svobodným světem.

Dobrovolníci jsou pojištěni, mají uzavřenou smlouvu, jsou proškoleni, mají supervizi.