Diecézní charita České Budějovice

Název organizace:
Diecézní charita České Budějovice
Právní forma:
církevní právnická osoba
IČ:
45018316
Adresa organizace:
Kanovnická 404/18, 37001 České Budějovice
Telefon:
Webová adresa:
www.dchb.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Jihočeský kraj
Nabytí právní moci akreditace:
16. června 2022
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV- 89791-4/OPK-2022
Účinnost akreditace:
16. června 2022 – 16. června 2026

Organizace má akreditovaný program „Dobrovolníci v nemocnici“.

V roce 2004 vzniklo při Diecézní charitě České Budějovice Dobrovolnické centrum, které se specializuje na profesionální práci s dobrovolníky, kteří pomáhají znevýhodněným skupinám obyvatel. Zaměřuje se na činnosti dobrovolníků na územní Českobudějovické diecéze.

Dobrovolníci docházejí na 1,. a 2. oddělení následné péče v Nemocnici České Budějovice, a.s.

Dobrovolníci tráví s nemocnými jejich volný čas četbou, povídáním si, vycházkami, společenskými hrami apod.

Dobrovolníci dochází do nemocnice zpravidla 1x týdně na pár hodin.

Dobrovolníci jsou pojištěni, mají uzavřenou smlouvu, jsou proškoleni, mají supervizi, může jim být hrazena doprava.