Diecézní charita České Budějovice

Název organizace:
Diecézní charita České Budějovice
Právní forma:
církevní právnická osoba
IČ:
45018316
Adresa organizace:
Kanovnická 404/18, 37001 České Budějovice
Telefon:
Webová adresa:
www.dchb.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Jihočeský kraj
Nabytí právní moci akreditace:
16. června 2022
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV- 89791-5/OPK-2022
Účinnost akreditace:
16. června 2022 – 16. června 2026

Organizace má akreditovaný program „Paleta života“.

V roce 2004 vzniklo při Diecézní charitě České Budějovice Dobrovolnické centrum, které se specializuje na profesionální práci s dobrovolníky, kteří pomáhají znevýhodněným skupinám obyvatel. Zaměřuje se na činnosti dobrovolníků na územní Českobudějovické diecéze. Aktivitami Dobrovolnického centra je získávání, výběr, školení a supervize dobrovolníků. Činnost centra se dále zaměřuje na spolupráci s přijímajícími organizacemi, poradenství v oblasti dobrovolnictví, metodické vedení práce s dobrovolníky, pomoc spolupracujícím organizacím a propagaci dobrovolnictví. Cílem je zprostředkování pomoci lidem v nouzi.

Smyslem projektu „Paleta života“ je podpora a pomoc seniorům, lidem se zdravotním postižením nebo lidem nemocným žijícím v pobytových zařízeních i doma. Dobrovolníci se zaměřují na práci v sociální oblasti (pomoc konkrétním klientům – např. drobný nákup či úklid, povídání, procházky, četba, doprovod na kulturní a společenské akce apod. – vždy se utvoří dvojice jednoho klienta s dobrovolníkem), popř. mohou vypomáhat při technických, manuálních, administrativních nebo přednáškových činnostech.

Dobrovolníci jsou pojištěni, mají uzavřenou smlouvu, jsou proškoleni, mají supervizi, může jim být hrazena doprava.