Diecézní charita Litoměřice

Název organizace:
Diecézní charita Litoměřice
Právní forma:
církevní právnická osoba
IČ:
40229939
Adresa organizace:
Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice
Telefon:
Webová adresa:
www.dchlm.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc imigrantůmPomoc nezaměstnanýmPomoc osobám po výkonu trestu odnětí svobodyPomoc osobám sociálně slabýmPomoc osobám trpícím domácím násilímPomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc příslušníkům národnostních menšinPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
4. září 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-121459-6/OPK-2023
Účinnost akreditace:
4. září 2023 – 4. září 2027

Organizace má akreditovaný projekt „Dobrovolník Diecézní charity Litoměřice“.

 

Cílem je rozvoj dobrovolnictví a zvýšení efektivity.

 

 

Dobrovolníci se podílí na realizací různých aktivit charity. Dobrovolníci pomáhají klientům charity při volnočasových aktivitách, při pořádání různých kulturních anebo sbírkových akcí, distribuují informační materiály, pomáhají s kancelářskými pracemi apod.

 

Dobrovolníci působí v různých zařízeních Diecézní charity Litoměřice.

 

 

Organizace, poskytuje dobrovolníkům kvalitní zázemí, oceňuje jejich práci.

 

Dobrovolníci jsou školeni, organizace je pojišťuje.