Diecézní charita Litoměřice

Název organizace:
Diecézní charita Litoměřice
Právní forma:
církevní právnická osoba
IČ:
40229939
Adresa organizace:
Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice
Telefon:
Webová adresa:
www.dchlm.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách
Povaha dobrovolnické služby:
Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
4. září 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-121459-5/OPK-2023
Účinnost akreditace:
4. září 2023 – 4. září 2027

Organizace má akreditovaný projekt „Charitní dobrovolník pro mimořádné události“.

 

Cílem je zajištění koordinace dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech a provoz dobrovolnického centra.

 

Při mimořádné události je zaměstnanec Diecézní charity Litoměřice členem krizového štábu města Litoměřice a distribuuje informace od IZS ve prospěch občanů.

 

Dobrovolníci působí v době mimořádné události při zajištění a distribuci poskytnuté materiální pomoci, pomáhají s přebíráním a tříděním materiální pomoci, pomáhají s úklidem v zasažených oblastech, pomáhají při skladování materiální pomoci apod.

 

Dobrovolníci jsou vybavení potřebným nářadím a ochrannými pomůckami, jsou pojištění, jsou proškolení o bezpečnosti práce. Jsou viditelně označení.

 

Dobrovolník je starší 18-ti let.