Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA

Název organizace:
Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA
Právní forma:
spolek
IČ:
22846956
Adresa organizace:
Brněnská 14, 323 00 Plzeň
Telefon:
Webová adresa:
www.doraplzen.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám drogově závislýmPomoc osobám sociálně slabýmPomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc příslušníkům národnostních menšinPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
14. září 2021
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-113835-9/OPK-2021
Účinnost akreditace:
14. září 2021 – 14. září 2025

Organizace má akreditovaný projekt: Dobrovolníci Plzeňského kraje.“

Organizace bude vysílat dobrovolníky do různých přijímajících organizací v rámci Plzeňského kraje a v případě táborů i po celé České republice.

Organizace bude provádět nábor dobrovolníků, jejich školení, výběr, přípravu, supervizi apod.

V současné době má organizace uzavřené smlouvy s následujícími organizacemi:

Motýl, Oblastní charita Klatovy, Domov pokojného stáří, FOD – azylový dům, Máta, Point 14,Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice n. Úhlavou, FN Plzeň, Městská charita Plzeň a další…

Dobrovolníci pomáhají klientům vyplnit volný čas, doprovázení klienty k lékaři, organizují jednorázové akce, asistují při pobytových táborech, pomáhají s organizováním a pořádáním kulturních nebo sportovních akcí, sbírek apod.

Dobrovolníci jsou pojištěni, je s nimi uzavřena smlouva.