Dobrovolnické centrum INSTAND, z.ú.

Název organizace:
Dobrovolnické centrum INSTAND, z.ú.
Právní forma:
ústav
IČ:
26648989
Adresa organizace:
Wolkerova 1516/1, 380 01 Karlovy Vary
Telefon:
Webová adresa:
www.instand.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Karlovarský kraj
Nabytí právní moci akreditace:
6. září 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-123596-7/OPK-2023
Účinnost akreditace:
6. září 2023 – 6. září 2027

Organizace má akreditovaný program „Dobrovolnické programy v Karlovarském kraji“.

 

Tento program má několik podprogramů, které dříve byly akreditovány samostatně: 

 program DOHROMADY“.

Program je zaměřený na trávení volného času s lidmi se zdravotním postižením. Cílem je podpora zapojení členů cílové skupiny do běžného života a pokud možno i navázaní dlouhodobějších vztahů. Cílem je podpořil lidi s postižním v navázání kontaktů v místě bydliště a ukázat jim možnosti trávení volného času.

Klienti jsou jak z ústavní tak i mimoústavní péče. Společně s dobrovolníkem navštěvují kulturní anebo sportovní akce, chodí na výlety, procházky apod.  Schůzky probíhají pravidelně minimálně 1x 14 dní.

Dále jsou pořádány jednorázové akce dobrovolníky – společenské akce, večírky apod.

 

program „SENIOR“.

Program je zaměřený na trávení volného času seniorů v Domovech pro seniory i v domácnostech seniorů: procházky, četba, výlety, návštěva kulturních akcí, ruční práce, společenské hry apod.

Dobrovolníci se rovněž podílejí na jednorázových akcích, které pořádání spolupracující přijímající organizace. Jedná se zejména o hromadné výlety seniorů z domova pro seniory.

 „Mentoringové preventivní programy pro podporu rodin a dětí“.

Program je zaměřený na trávení volného času dětí v rámci programů Pět P, KOMPAS, 3G a Pomáháme tím, co umíme.

Organizace spolupracuje s OSPODEM, pedagogicko- psychologickou poradnou, SOS vesničkami, školami a dalšími partnery.

Programy se realizují od roku 2017.

 

„Dobrovolníci ve zdravotnických zařízeních.

Organizace vysílá dobrovolníky do Karlovarské krajské nemocnice a.s., kde dochází na Interní a Dětské oddělení.

Dobrovolníci tráví s pacienty volný čas čtením knih, hraním her, povídáním si apod.

Dobrovolníci dochází za klienty jednou týdně na 1-2 hodiny.

 

 

Dobrovolníci jsou převážně z řad studentů, jsou proškoleni, pojištěni a je s nimi uzavřená smlouva.