Dobrovolnické centrum Kladno, z.s.

Název organizace:
Dobrovolnické centrum Kladno, z.s.
Právní forma:
spolek
IČ:
26599481
Adresa organizace:
Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno
Telefon:
Webová adresa:
www.dckladno.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc při péči o zachování kulturního dědictví
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Středočeský kraj
Nabytí právní moci akreditace:
27. září 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-139117-9/OPK-2023
Účinnost akreditace:
27. září 2023 – 27. září 2027

Organizace má akreditovaný program "Dobrovolníci v kulturních zařízeních".

Program navazuje na dřívější akreditovaný program "Dobrovolníci v Památníku Lidice", který prochází rozšířením o dobrovolnickou službu ve Středočeské vědecké knihově Kladno. 

 

Cílem programu je zachovat a nadále rozvíjet kulturně-vzdělávací aktivity v daných kulturních zařízeních, šířit povědomí o historii i současnosti těchto míst mezi širokou veřejnost, přinášet nové podněty, aktivně se zapojovat do již probíhajících akcí a činností a zprostředkovávat kulturní zážitky, i těm, kteří kvůli svým zdravotním indispozicím běžně do takových zařízení docházet nemohou. 

Dobrovolníci tedy mohou působit v:knihovně,  muzeu, galerii, ve vzdělávací oddělení, může výpomoci s údržbou zeleně v okolí památníků, účastnit se různých veletrhů, pomáhat při instalaci a de-instalaci expozice, roznášení propagačních materiálů apod.

 

Organizace dobrovolníky získává, vybírá, školí, pojišťuje a vysílá k výkonu dobrovolnické služby.